Tuulikaarron Voima Oy

Keso ja Kaukanen Haapaveden Keso ja Kannuksen Kaukanen tuulipuistojen tuulivoimaloiden nostotyöt ovat edenneet kesän aikana vauhdilla. Tuulivoimaloiden komponentit saapuivat työmaille heinäkuun puolivälissä. Tornien nostotyöt tapahtuvat kahdessa eri vaiheessa, jossa tornien alimmat osat nostetaan ensin pienemmillä nostureilla. Nostotyöt jatkuvat sen jälkeen ylimpien osien nostoilla eli ns. päänostoilla. Kesossa on saatu kaikkien seitsemän voimalan alimpien torninosien nostot […]