Tuhat hehtaaria tuulipuistoon, Puhuri lisäsi maanomistustaan Piipsannevalla

Puhuri Oy on ostanut 640 hehtaaria Vapo Oy:n maa-alueita Piipsannevan turvetuotantoalueelta. Kauppa on jatkoa vuonna 2018 tehdylle 470 ha kaupalle. Puhuri Oy kehittää Piipsannevan alueelle tuulipuistoa, joka koostuisi maksimissaan 43:sta tuulivoimalasta. Hankkeen yhdistetty kaavoitus- ja YVA-prosessi on meneillään ja sen arvellaan valmistuvan kuluvan vuoden lopussa. Kaupan kohteena olevat maa-alueet ovat pääosin turvetuotannosta poistuneita alueita. Puhuri […]